ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Asia World Expess ทัวร์มาตรฐานที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่กับรายการทัวร์ที่คัดสรร มาให้ทุกท่านได้เลือกอย่างดีที่สุด

รหัสทัวร์ : HKG01
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น แถมฟรี!!พระใหญ่นองปิง 4 วัน
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Ethiopion  Airline (ET)
ราคาท่านละ 16,999 บาท
รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – รีพลัสเบย์-วิคตอเรียพอยด์-เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : ช้อปปิ้งหลอหวู่ – เมืองจำลอง – หมู่บ้านวัฒนธรรม – ชมการแสดงโชว์ – เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง –ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-Avenue of Star - Symphonic of light
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน- ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลท – กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2555 ต.ค. | 13-16 , 20-23 , 27-30
2555 พ.ย. | 10-13 , 24-27
2555 ธ.ค. | 1-4 , 8-11 , 22-25 , 29-1 ม.ค. , 31-3 ม.ค

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

รหัสทัวร์ : HKG02
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัดดังเสริมบารมี 3 วัน
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Ethiopion  Airline (ET)
ราคาท่านละ 17,900 บาท
รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – Mongkok Ledies Market
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : วัดหวังต้าเซียน–วัดชิหลิน–วัดแชกงมิว–เจ้าแม่กวนอิม – รีพลัสเบย์ – วิคตอเรียพอยด์ Symphonic of light
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา – สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน- ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลท – กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2555 ต.ค. | 13-15 ,20-22 , 21-23
2555 พ.ย. | 10-12,24-26
2555 ธ.ค. | 1-3,4-6,8-10,22-24,29-31,30-1 ม.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

รหัสทัวร์ : HKG03 
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ฟรี!!พระใหญ่นองปิง 3 วัน
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Ethiopion Airline(ET)
ราคาท่านละ 18,900 บาท
รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – Mongkok Ledies Market
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน – สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : รีพลัสเบย์ – วิคตอเรียพอยด์ – ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2555 ต.ค. | 13-15 ,20-22 , 21-23
2555 พ.ย. | 10-12,24-26
2555 ธ.ค. | 1-3,4-6,8-10,22-24,29-31,30-1 ม.ค.
อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

รหัสทัวร์ : HKG04    
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ ชมโชว์หยวนหมิงหยวน 3 วัน
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Ethiopion Airline(ET)
ราคาท่านละ 14,900 บาท
รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง-จูไห่
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-โบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้แสควร์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โชว์หยวนหมิงหยวน
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : รีพลัสเบย์ – วิคตอเรียพอยด์ – ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2555 ต.ค. | 13-15 ,20-22 , 21-23
2555 พ.ย. | 10-12,24-26
2555 ธ.ค. | 1-3,4-6,8-10,22-24,29-31,30-1 ม.ค.
อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

รหัสทัวร์ : HKG05 
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4 วัน
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Ethiopion Airline(ET)
ราคาท่านละ 16,900 บาท
รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :
ทัวร์ ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –ฮ่องกง- มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : มาเก๊า-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่ – เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ช้อปปิ้งหลอหวู่ – เมืองจำลอง – หมู่บ้านวัฒนธรรม – ชมโชว์เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : ฮ่องกง – วิคตอเรียพอยด์ – รีพลัสเบย์-กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2555 ต.ค. | 20-23 , 27-30
2555 พ.ย. | 10-13 , 24-27
2555 ธ.ค. | 1-4,8-11,22-25,29-1 ม.ค.,31-3 ม.ค
อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

รหัสทัวร์ : HKG06  
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Ethiopion Airline(ET)
ราคาท่านละ 22,900 บาท
รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :
ทัวร์ ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – Mongkok Ladies Market
ทัวร์ฮ่องกง  วันที่ 2 : สวนสนุกดิสนียแลนด์
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง – วิคตอเรียพอยด์ – รีพลัสเบย์-ช้อปปิ้งนาธาน - มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : โบสถ์เซ็นต์พอล – เซนาโด้แสควร์ – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง -กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2555 ต.ค. | 20-23 , 27-30
2555 พ.ย. | 10-13 , 24-27
2555 ธ.ค. | 1-4,8-11,22-25,29-1 ม.ค.,31-3 ม.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

รหัสทัวร์ : HKG07 
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน พระใหญ่นองปิง 4 วัน
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Ethiopion Airline(ET)
ราคาท่านละ 21,900 บาท
รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :
ทัวร์ ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - Mongkok Ladies Market
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา– สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน- ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลท- Avenue of Star
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง – วิคตอเรียพอยด์ – รีพลัสเบย์- มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : โบสถ์เซ็นต์พอล – เซนาโด้แสควร์ – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง –กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2555 ต.ค. | 20-23 , 27-30
2555 พ.ย. | 10-13 , 24-27
2555 ธ.ค. | 1-4,8-11,22-25,29-1 ม.ค.,31-3 ม.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

รหัสทัวร์ : HKG08  
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Ethopion Airline(ET)
ราคาท่านละ 19,900 บาท
รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - มาเก๊า
ทัวร์ ฮ่องกง วันที่ 2 : โบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน - Avenue of Star – Symphonic of light
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง – วิคตอเรียพอยด์ – รีพลัสเบย์- ช้อปปิ้งนาธาน – จิมซาจุ่ย -กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2555 ต.ค. | 13-15 ,20-22 , 21-23
2555 พ.ย. | 10-12,24-26
2555 ธ.ค. | 1-3,4-6,8-10,22-24,29-31,30-1 ม.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

รหัสทัวร์ : HKG09 
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Ethopion Airline(ET)
ราคาท่านละ 12,999 บาท
รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง –วิคตอเรียพอยด์ – รีพลัสเบย์ – เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : ช้อปปิ้งหลอหวู่ – เมืองจำลอง – หมู่บ้านวัฒนธรรม – ชมการแสดงโชว์ – เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง - ช้อปปิ้งนาธาน – จิมซาจุ่ย -กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2555 ต.ค. | 13-15 ,20-22 , 21-23 , 28-30
2555 พ.ย. | 10-12,24-26
2555 ธ.ค. | 1-3,4-6,8-10,22-24,29-31,30-1 ม.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

รหัสทัวร์ : HKG006 
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า  ดิสนีย์แลนด์  จูไห่  3 วัน
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Ethopion Airline(ET)
ราคาท่านละ 18,900 บาท
รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง –จูไห่
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-เซนาโด้แสควร์-โบสถ์เซ็นต์พอล-โชว์หยวนหมิงหยวน
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ถนนคู่รัก-หวี่หนี่-ตลาดก๊กเป่ย-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์
ทัวร์อ่องกง วันที่ 4 : รีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิม-วิคตอเรียพอยด์-ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2555 ต.ค. | 20-23 , 27-30
2555 พ.ย. | 10-13 , 24-27
2555 ธ.ค. | 1-4,8-11,22-25,29-1 ม.ค.,31-3 ม.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

รหัสทัวร์ : HKG007  
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า  พระใหญ่นองปิง  จูไห่  3 วัน
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Ethopion Airline(ET)
ราคาท่านละ 17,900 บาท
รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง –จูไห่
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-เซนาโด้แสควร์-โบสถ์เซ็นต์พอล-โชว์หยวนหมิงหยวน
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ถนนคู่รัก-หวี่หนี่-ตลาดก๊กเป่ย-ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์
ทัวร์อ่องกง วันที่ 4 : รีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิม-วิคตอเรียพอยด์-ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2555 ต.ค. | 20-23 , 27-30
2555 พ.ย. | 10-13 , 24-27
2555 ธ.ค. | 1-4,8-11,22-25,29-1 ม.ค.,31-3 ม.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

รหัสทัวร์ : HKG10  
ทัวร์ฮ่องกง  New Special ตึก Sky 100 พีคแทรม  Big Bus Tour พระใหญ่นองปิง 2 วัน
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Ethopion Airline(ET)
ราคาท่านละ 18,900 บาท
รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – Sky 100
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-สักการะเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถBig Bus Tour
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : วัดแชกงมิว-พระใหญ่ลันเตา-กระเช้านองปิง-ซิตี้เกท-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง
2555 ต.ค. | 13-15 ,20-22
2555 พ.ย. 10-12,24-26
2555 ธ.ค. | 1-3,4-6,8-10,22-24,29-31,30-1 ม.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

รหัสทัวร์ : MAS 01
ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง 3 วัน
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : Lufthansa Airline (LH)
ราคาท่านละ 12,900 บาท
รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : ซิตี้ทัวร์กัวลาฯ – เก็นติ้ง – กระเช้า Sky Way – เฟิร์สเวิลด์
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : เก็นติ้ง – ปุตราจาย่า – กรุงเทพฯ
กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

2555 ต.ค. | 22-24 , 29-31
2555 ธ.ค. | 3-5 , 8-10

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

รหัสทัวร์ : MAS 03
ทัวร์ มาเลเซีย ปีนัง คาเมรอน กัวลา เก็นติ้ง  4 วัน
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน สายการบิน :  Air Asia (FD)
ราคาท่านละ 16,900 บาท
รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มาเลเซีย-ปีนัง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : ปีนัง-คาเมรอนไฮแลนด์
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : คาเมรอนไฮแลนด์-เก็นติ้ง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : ปุตราจาย่า-กัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

2555 ธ.ค. | 29 ธ.ค.-1 ม.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

รหัสทัวร์ : MAS 04
ทัวร์ล่องเรือสตาร์ครูซ มาเลเซีย ปีนัง มะละกา กัวลา เก็นติ้ง สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 5 วัน
ประเทศ : มาเลเซีย ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : Nok Air Airline (DD)
ราคาท่านละ 18,900 บาท
รายละเอียด ทัวร์มาเลเซีย :
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง-หาดใหญ่-ปีนัง-มาเลเซีย-ล่องเรือสตาร์ครูซ
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : ปีนัง-มะละกา-ยะโฮบารู
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ยะโฮบารู-สิงคโปร์-รีสอร์ทเวิล์ดเซ็นโตซ่า-ยูนิเวอร์แซล
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : มะละกา-ปุตราจาย่า-กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 5 : เก็นติ้ง-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์มาเลเซีย

2555 ต.ค. | 19-23
2555 ธ.ค. | 1-5,7-11 ,28 ธ.ค.-1 ม.ค.

อ่านรายละเอียด ทัวร์โปรแกรมนี้ คลิกที่นี่

   


ติดต่อ Asia World Expess โทร : 02-8682233(Auto) , 02-4576921  แฟกซ์ 02-8682600
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.30 น. เสาร์ 09.00 - 15.00 น.
วันหยุดหรือนอกเวลาทำการ ติดต่อส ายด่วน081-4286871, 081-5814421, 086-3322447, 086-3452163
Copyright @ 2010 . Asiaworldexpress.com All Rights Reserved.